MiniMaxFilms

Víc než produkce!  

Kdo jsme?

Mini max Films je česká filmová produkce, založená v roce 1995. Za dobu své existence jsme vyrobili stovky reklamních spotů, desítky videoklipů, dokumentárních filmů a on-line videí.
Od roku 2023 se soustředíme na výrobu televizních seriálů a hraných filmů.

Reklama

„Marketing je mocný. Užívejme jej moudře“ 

Seth Godin

Televize/on-line

„Šťastný konec znamená, že divák vypne televizi a je spokojený“

John Worhaus

Film

„To je na filmu to nejkrásnější. Z každého se stane voyeur“

David Lynch

Nápad → Příběh → názor → změní svět

LENA Hanychová
zakladatelka, producentka

kreativita → řemeslo → zodpovědnost → loajalita → dream team

Reklama

„Marketing je mocný. Užívejme jej moudře“ Seth Godin

Televize/on-line

„Šťastný konec znamená, že divák vypne televizi a je spokojený“ John Worhaus

Film

„To je na filmu to nejkrásnější. Z každého se stane voyeur“ David Lynch

Fakturační adresa:

Rybná 716/24
110 00 Praha 1
IČO: 25676458
DIČ: CZ25676458